امروز:
جمعه, 01 تیر 1403
دسته: مشروح اخبار
سه شنبه, 24 مرداد 1402 10:51
   
    ایمیل
کد خبـر : 28

سال سوم دوره ششم انتخاب هیأت رئیسه شورای اسلامی عالیشهر

از آنجا که هیچ وقت در سیاست، تفکر و استراتژی دائمی نیست، در صحن شوراهای اسلامی و مجلس قانونگذار نیز به همین قرار است. سیاست مدیریت نه به کلام بلکه به عمل است، چه تغییری نسبت به سال اول در دوره ششم رخ داده است باز قصه همان تک روی و کمرنگی برخی اعضای شوراست.

ریاست سرکار خانم نیک روش همچون ریاست صدرالله اسدیان مطلق است و به نوعی تبریک ندارد، چون این هم همان روش قبلی است که شما خود مخالف این روند از نادیده گرفته شدن داشتید. نادیده گرفتن برخی حتی یک نفر از منتخب مردم توهین آشکار به بخش قابل توجه ای از مردم است که به ایشان رای اعتماد داده اند.

عدالت در رفتار سیاسی و بهره وری در انجمن مردم نهاد بایستی از ظرفیت و توان حداکثری تمامی اعضای آن باشد، بهره مندی از دایره نفوذ( روابط اجتماعی و سیاسی)، استعداد و جدیت در کار یکدیگر، باعث هم افزایی در نظارت و یکدستی صحن شورا می شود.

هیچ کس از تأخیر در تایید لوایح و مصوب کردن آن، که با چانه زنی، چکش کاری و رعایت اصول و در چهارچوب قوانین باشد و تا آنجا که با خروجی خرد جمعی همراه شود، ناراحتی ندارد و ارزش مصوبه به آن است که روح و جان در آن باشد و جامعه بیشتر پذیرای آن خواهد بود.

نظارت و هدایت شهر با حداکثر قدرت پنج عضو با بهره گیری از تجربیات پیشکسوتان و علاقه فعالین اجتماعی و دانش نخبگان شهر را در سیاستگذاری خود بگنجانید، موفقیت و آسایش خاطر شما و زنده بودن شهر را به چشم در دوره ی خدمت خود خواهید دید.

عادل زنده بودی سردبیر

مرداد ماه ۱۴۰۲

عکس از شهرداری عالیشهر

پایگاه خبری، اجتماعی و سیاسی عالی شهروند

اضافه کردن نظر
نام

اشتراک گذاری : Bookmark and Share Bookmark and Share Bookmark and Share Bookmark and Share Bookmark and Share Bookmark and Share Bookmark and Share Bookmark and Share

مجوز

 

تبلیغات